X-Closewelovethailand รับบอกรักประเทศไทยด้วยตัวคุณเอง

X-Close
-->

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีกำจัดมอด


วิธีที่จะบอกกล่าวนี้เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ และแค่ฟังหลักการ
ก็ถึงบางอ้อแล้วครับ ปลอดภัยต่อการบริโภค ทำง่าย ประหยัดพลังงานมาก วิธีทำดังนี้

1. หาถุงร้อนขนาด 7x11 นิ้ว มาให้เพียงพอที่จะแบ่งบรรจุข้าวสารที่มีมอดขึ้น ให้เพียงพอ.
2. หาถ้วยมาตักข้าวสารที่มีมอดบรรจุใส่ถุง ใส่ให้เต็มถุงพอให้มัดหนังยางได้
้(จะได้ข้าวสารหนักประมาณกิโลเศษๆ ต่อถุง)
3. มัดหนังยางปากถุงให้สนิท
4. นำข้าวสารที่เตรียมเสร็จแล้วไปเข้าเตาไมโครเวฟ แล้วปรับปุ่มที่ไมโครเวฟไปยัง
ช่องของละลายน้ำแข็ง(defroze)

******** ขอย้ำว่าปรับปุ่มที่ไมโครเวฟไปยังช่องของ
ละลายน้ำแข็ง(defroze)******
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวสารสุกหรือไหม้
5. ตั้งเวลาให้ไมโครเวฟทำงานเป็นเวลา 7 นาที ข้าวจะร้อนขึ้นและถ่ายเทความร้อนไปสู่
ตัวมอด รวมถึงตัวหนอนจะตายเพราะความร้อนของข้าวสาร โดยจะหนีออกมาตายที่ผิว
ของถุงพลาสติกด้านในจนหมด เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟ
จะทะลุทะลวงเมล็ดข้าวไปถึงยังข้าวสารชั้นในสุด มอด และตัวหนอน(ลูกๆของมอด)
จึงพยายามตะเกียกตะกายออกมาที่ด้านนอกของข้าวสาร แต่จะติดที่ถุงด้านใน
เพราะเราเอายางรัดไว้ที่ปากถุง เมื่อมันหนีออกมาไม่ได้มันจึงตายภายในถุงนั้นแหละ
เหมือนที่เขาคั่วเกาลัดโดยคั่วในทรายร้อนนั่นแหละ.... หลักการเดียวกัน
(โปรดทราบว่าคลื่นไมโครเวฟไม่สามารถฆ่ามอดโดยตรงได้เพราะตัวมันมีน้ำน้อยมาก จึงไม่ทำให้มันสุกได้).....
จากนั้นให้เอาถุงข้าวสารออกมาจากตู้อบไมโครเวฟ
6. นำข้าสารถุงใหม่เข้าไมโครเวฟ ทำอย่างนี้ไปจนกว่าข้าวสารที่เตรียมไว้จะหมด
7. เปิดปากถุงที่รัดด้วยยาง ออกเพื่อให้ไอน้ำที่เกาะภายในถุงได้ระเหยออกไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
8. ปิดปากถุงด้วยยางรัดอีกครั้งแล้วนำไปเก็บในถังข้าวสาร เพื่อไว้หุงต่อไป